Demokrasi, İnsan Hakları & Çocuk Hakları, Yurttaşlık Kulübü

Bu yönetmeliğin amacı, resmi, özel ilköğretim ve ortaöğretim ders programlarının yanında öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

Demokrasi, İnsan Hakları & Çocuk Hakları, Yurttaşlık Kulübü'nün Kazanımları

 • Yaşam hakkı,
 • Sağlık hakkı,
 • Eğitim hakkı,
 • Seçme ve seçilme hakkı,
 • Çocuk hakları,
 • Çalışma hakkı,
 • Mülkiyet ve miras hakkı,
 • Tüketici hakkı
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü,
 • Din ve vicdan özgürlüğü
 • Sorumluluk,
 • Öz denetim,
 • Tartışma kültürü,
 • Farklılıklara saygı
 • Demokrasi bilinci
 • Karar verme becerisi geliştirme,
 • İletişim becerisi,
 • Eşitlik,
 • Dayanışma
 • İşbirliği
 • Özgürlük,
 • Uzlaşma kültürü,
 • Dayanışma,
 • İşbirliği
 • Vatandaşlık
 • Hukuk kuralları,
 • Vatandaşlık bilinci
 • Aile kavramı
 • Aile içi demokrasi,
 • Sivil toplum örgütleri.

Müzik Kulübünün Kazanımları

 • Öğrencilerin kulüp çalışmalarında birlik olmaları,
 • Birlikte şarkı söyleyeme
 • Enstrümanları birlikte çalma ,
 • Takım ruhu ve bilinci kazanma ,
 • Bireysel ve toplu etkinliklerde özgüvenlerinin gelişmesi gibi kazanımları gözlenmektedir.