Genel Okul Kuralları

Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Bu inançla tüm öğrencilerin bu kuralları benimsemesi ve uygulaması, velilerin de bu kuralların uygulanmasına destek olmaları beklenmektedir.

 • Okula zamanında gelinir.
 • Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz.
 • Tuvaletler temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz.
 • Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.
 • Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.
 • Okul çevresi temiz tutulur, doğa korunur.
 • Derslikler ile Okuldaki tüm kapalı ve açık alanlar gibi ortak kullanım alanlarında yemek artığı çöp ve atık bırakılmaz. Öğrenci bunları en yakın çöp kutusuna atmakla yükümlüdür.
 • Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette bulunmazlar, kavga edemezler, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.
 • Öğrenciler Okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak, bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.
 • Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylemek zorundadır.
 • Öğrenciler Okula ait malzeme ve diğer Okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.
 • Öğrenciler kütüphanede, fen laboratuvarlarında, bilgisayar odasında, spor salonunda, müzik ve resim odasında, drama odasında, zeka oyunları odasında, vb. kendi dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.
 • Öğrenciler kantin ve yemekhanede sıraya girerler, kantin ve yemekhane kurallarına ve görgü kurallarına uyarlar.
 • Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.
 • Öğrenciler kendi kullandıkları araçla Okula gelemezler.
 • Öğrenciler Okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.
 • Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına uyarlar.
 • Öğrenciler Okul içinde cep telefonu kullanamazlar.
 • Öğrenciler ders araç ve gereçlerinin dışında Okula özel eşyalarını getiremezler.
 • Öğrenci ders günü sonunda sınıfta kitap, defter veya çanta gibi eşyasını bırakamaz. Bırakılan eşyadan Okul yönetimi sorumlu değildir.
 • Okul içerisinde sakız çiğnenmez, kabuklu kuru yemiş yenmez.
 • Bayrak Törenleri:
  • Çalışma haftası Pazartesi günü Bayrak Töreni ile başlar ve Cuma günü Bayrak Töreni ile biter. Resmi tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de Bayrak Töreni yapılır.
  • Törenler havaların iyi olduğu günlerde okul bahçesinde, havaların iyi olmadığı günlerde ise fuaye alanında yapılır.
  • Bayrak Törenlerine, tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar katılmak zorundadır.
  • Konferans salonunda yapılan törenlerde, öğrenciler kendileri için önceden belirlenmiş yerlere otururlar.
  • Törenlere yiyecek ve içecekle girilmez.
  • Törende duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını önceden Okul Müdürü’nün onayını alarak yaparlar.
  • Duyurular, herhangi bir aciliyet söz konusu değilse, Pazartesi sabahı yapılan Bayrak Törenlerinde yapılır.
  • Duyuru yapacak öğrenci kıyafetine özen gösterir.

Öğrenciler,

 • Birinci ders zili çaldığında, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.
 • Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.
 • Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izinsiz yerlerinden kalkmazlar.
 • Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır, kötü söz söylemezler.
 • Arkadaşları ile iyi geçinir, Yardımlaşırlar.
 • Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Derslik ve laboratuvardaki malzemeleri izinsiz ve yetkisiz kullanamaz, zarar vermezler.
 • Derslerde ipad-mp3 player vb. dinleyemezler, telefonla konuşamazlar.
 • Derste hiçbir şey yiyemez ve içemezler.
 • Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar.
 • Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar.
 • Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar. Okulda bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına kilitlerler.
 • Dersliklerde bıraktıkları değerli eşyalardan kendileri sorumludurlar.
 • Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar.
 • Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve sınıf başkanları tarafından, gün sonunda da ilgili Müdür Yardımcıları tarafından yapılır. Öğrenciler dersliklerin temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidirler. Gün sonunda tespit edilen düzensizlik bir sonraki gün yine o derslikte bulunan öğrenciler tarafından sağlanır.

Okulda, ders yılı süresince her yarıyılda derslerin durumuna göre 2 veya 3 sınav dönemi vardır. Bu sınavlar “Ortak Sınavlar” şeklinde yapılır. Ders yılı içinde yapılacak bütün sınavlar Bölüm/ Zümre Başkanları ve Müdür Yardımcıları tarafından belirlenir. Sınav Takvimi dönemlik olarak sınıflarda, sınıfların bulunduğu idari panolarda ve web sayfasında ilan edilir.

 • Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında bulunmak, istenilen düzende hazır olmak zorundadır. Sınavda gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir.
 • Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenemez veya ortak kullanılamaz.
 • Ortak sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmen de uygulayabilir.
 • İlköğretim Okulunda sınav başladığı andan itibaren ilk 10 dakika içinde soru sorulabilir. Sorular, genel sınavlarda, katta görevli bulunan öğretmenler tarafından yanıtlanır. Sorulacak sorular, okunamayan bir bölüm veya kelime olabilir. Sorular herhangi bir sorunun nasıl cevaplanacağı veya verilmiş bir cevabın kontrolü şeklinde olamaz. Yabancı dille okutulan derslerde soruların Türkçe anlamı, bir kelimenin veya cümlenin anlamı soru olarak yöneltilemez. Öğrenci tarafından sorulan sorulara sadece ders öğretmeni cevap verebilir. Bir başka öğrencinin cevap vermesi suçtur.
 • Sınav sırasında konuşulmaz ve diğer öğrenciler rahatsız edilmez,
 • Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. Bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilemez.
 • Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının kağıdına bakmak veya kağıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır.
 • Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kağıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir.
 • Sınav kağıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini bozamaz.
 • Sınava ek süre verilmişse ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci sınav odasından uzaklaşır, sınavı devam eden derslikleri önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremez.
 • Sınav kağıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz.
 • Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde bulunmak zorundadırlar.
 • Öğrenciler akademik dürüstlük ilkelerine uymak zorundadırlar.

Öğrenciler Okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.

 • Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takmak, kumaş veya deri yelek, Okul kıyafetinde öngörülen dışında hırka ve kazak vb. giyilmesi yasaktır.
 • Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar.
 • İlköğretim Okulunda spor kıyafeti beden eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında giyilir.
 • Öğrenciler beden eğitimi derslerine Okul spor kıyafeti ile katılırlar.
 • Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti spor salonunda çıkarılır, dershanelerin bulunduğu binaya Okul kıyafeti ile gelinir.
 • Öğrenciler, Okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dahil) Okul dışına çıkamaz, Okula yemek isteyemez veya satıcı çağıramazlar.
 • Okul saatlerinde, ilköğretimdeki bir öğrencinin Okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat Okula gelmesi veya dilekçe ile teslim edilecek kişiyi bildirmesi gerekir. Lisede ise, velinin dilekçesi ile öğrenci Okuldan ayrılabilir.
 • Öğrenciler Okula yanıcı, kesici, aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.
 • Öğrenciler, Okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD disket vb. araçlar getiremezler.
 • Rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrenci, sırasıyla :
  • Öğretmeninden izin alır.
  • Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan revir kağıdı ile revire gider.
  • Tedavisi biten öğrenci, revir görevlisi tarafından imzalanmış revir kağıdı ile ilgili Müdür Yardımcısına döner.
  • Revir kağıdı ile derslik/sınıfına giderek, yoklama kağıdına iliştirilmek üzere öğretmenine teslim eder.
 • Öğrenciler Okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları gerektiğinde, öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya Okulun olanaklarıyla gönderilir.
 • Durum ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev teslimi varsa, telafisi ilgili Müdür Yardımcısı denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.
 • Ani sağlık sorunu dışında Okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili Müdür Yardımcısına teslim eder. İstek Müdür Yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin Okuldan çıkmasına izin verilir, öğrenciye 2 nüsha halinde “İzin Kağıdı” verilir. Aksi halde, veliye ve öğrenciye gerekçesi ile birlikte bildirilir,
 • Öğrenci “İzin Kağıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine bırakır.
 • Öğrenci Okul servis araçlarını kullanıyorsa, ilgili Müdür Yardımcısı durumu servis şirketine bildirir.
 • İlköğretim Okulu öğrencileri laboratuvar dersi için derslikte öğretmenini bekler ve beraber sıra ile çıkılır.
 • Öğretmenin laboratuvarda olduğundan emin olmadan çalışmaya başlanılmaz.
 • Çalışmaya başlamadan önce deney föyü dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir.
 • Deney yaparken elbiselere dikkat edilir ve saçlar toplanır.
 • Laboratuvarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez.
 • Laboratuvarlarda bulunan boş beher, bardak ve şişelerden kesinlikle bir şey içilmez.
 • Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir.
 • Kullanılmayan bütün ispirto ocakları kapatılır.
 • Test tüpü ısıtılırken ateşe açı yapacak şekilde tutulur, ağzının öğrencilerden uzakta olmasına dikkat edilir.
 • Isıtılan test tüpleri ve beherler eldivenle veya tutacakla tutulur.
 • Alkol içeren solüsyonları kullanmadan önce bütün ispirto ocaklar mutlaka kapatılır.
 • Bütün ilk Yardım malzemelerinin yeri önceden öğrenilir (yangın söndürücü, musluklar gibi).
 • Kimyasal maddeler asla lavaboya dökülmez, öğretmenin gösterdiği kimyasal atık şişesine dökülür.
 • Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekilde yerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur.
 • Çalışma sona erdiğinde masalar temiz ve düzenli bırakılır.
 • Laboratuvarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.

Bilgisayar laboratuvarları Bilişim Teknolojileri Zümresi bilgisi dahilinde kullanılır.

 • Öğrenciler laboratuvarlarda sadece öğretmen gözetiminde çalışabilirler. İlköğretim Okulunda düzenli olarak bilgisayar laboratuvarlarını kullanan sınıflar için öğretmen tarafından oturma planları hazırlanır ve öğrenciler bu plana uygun şekilde otururlar.
 • Öğrenciler laboratuvarlardaki bilgisayarları kendi oturumlarıyla açmakla ve işleri bittiğinde oturumlarını kapatmakla sorumludurlar.
 • Öğrenciler laboratuvarda, öğretmenin izni olmadan, bilgisayarlara herhangi bir dosya, program vb. yükleyemezler veya bilgisayarlarından dosya, program silemezler.
 • Laboratuvarlardaki her türlü malzemenin korunmasından laboratuvarı kullanan öğretmen ve öğrenci sorumludur.
 • Öğrenciler laboratuvarlarda, ders sırasında kullandıkları bilgisayarı, öğretmene danışmadan değiştiremezler.
 • Laboratuvarlarda oyun oynanmaz. Laboratuvarların amaç dışı kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Öğrenciler laboratuvarlarda yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız edemezler, sessiz ve düzenli çalışırlar.
 • Bilgisayar laboratuvarlarına kesinlikle yiyecek veya içecek ile girilmez.
 • Bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda öğrenciler herhangi bir müdahalede bulunmadan öğretmene haber verirler.
 • Öğrenciler reset düğmesine gereksiz yere basamazlar.
 • Öğrenciler hiçbir şekilde bilgisayarın kablolarını çıkartıp takamazlar.
 • Laboratuvarlarda aynı bilgisayarı başkalarının da kullandığını göz önünde bulundurarak, başkalarına ait dosya ya da klasörlere müdahalede bulunamazlar.
 • Laboratuvarların genel düzeninden öğrenciler sorumludur. Ders bitiminde öğrenciler sandalyeleri masanın içerisine yerleştirir, bilgisayarlar düzgün şekilde kapatır ve masa düzenli bırakılır.
 • Bilgisayara zarar verecek yabancı disket, flash disc ve CD-ROM kullanılmaz.
 • Öğretmenin izin vermediği sitelere girilmez.
 • Bilgisayar birimlerine ıslak elle dokunulmaz.
 • Öğretmenler söylemedikçe bilgisayar kesinlikle açılmaz ve kapatılmaz.
 • Kullanıcılar Atabek Koleji Bilgisayar Ağı Ve İnternet Kullanımı Yönergesi’ne uygun olarak bilgisayarları kullanabilirler. Sisteme bir başkasının kullanıcı adı ile girilemez.
 • Şifreler gizli tutulur.
 • Şifre ve kullanıcı adı ile yapılan işlemlerden kullanıcının kendisi sorumludur.
 • Başkalarının sistem giriş kaydı ile oynanamaz, şifreleri değiştirilemez.
 • Bilgisayar Laboratuvarlarındaki bilgisayarlarda oyun oynanamaz.
 • Program dosyaları indirilemez.
 • Sistem dosya ve klasörlerine izinsiz girilemez.
 • Yazıcıları kullanırken gereksiz basım yapılamaz.
 • Bilgisayar Laboratuvarları bilgisayar çalışması dışında bir amaçla kullanılamaz.
 • Bilgisayarlara, bilgisayar ağına ve Okuldaki diğer teknik ekipmanlara zarar verilmez.
 • Bilgisayarlar kapatılırken oturumdan çıkılmalıdır.
 • “Server”ın içine Okul çalışmaları kaydedilebilir. İzin verilmedikçe program dosyaları kaydedilemez. Grafik ve/veya resimli dosyalar ancak Okul ödevleri için kullanılabilir.
 • Sistem Yöneticisinin dosyaları düzenleme ve gerektiğinde uygunsuz olanları silme hakkı vardır.
 • Bilgisayar ağı öğrencilerin Okul çalışmalarını yürütmeleri, araştırma yapmaları ve diğer kişilerle iletişim kurmaları için oluşturulmuştur, başka amaç için kullanılamaz.
 • Okul bilgisayar ağını kullanan öğrenciler kendi davranışlarından sorumludurlar.
 • Sistem Yöneticileri dosyaları ve yazışmaları sistemin güvenirliliğini korumak ve öğrenciler tarafından uygun bir biçimde kullanıldığından emin olmak için kontrol ederler.
 • Okul “server” larında kullanılan dosyalar özel değildir. Sistem Teknisyenleri ve Yöneticileri gerektiğinde öğrenci dosyalarına bakabilirler.
 • Müzik odasına Müzik Öğretmenlerinin izni olmadan girilmez.
 • Müzik aletleri izinsiz kullanılmaz.
 • Müzik odasındaki eşyalar temiz ve özenli kullanılır.
 • Evden getirilen müzik enstrümanları 1. ders saatinden önce Müzik Bölümüne teslim edilir, son ders saatinde sonra alınır.
 • Müzik aletleri izinsiz olarak oda dışına çıkarılmaz.
 • Elektronik Piyano ve orglar kullanım haricinde açık tutulmamalıdır.
 • Müzik aletleri özenli kullanılmalı tellerine, akordlarına, tuşlarına zarar verilmemelidir.
 • Öğrenci çalıştığı yeri temiz ve düzenli kullanır.
 • Araç-gereçleri ve Okul eşyalarını dikkatli kullanır.
 • Başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen gösterir.
 • Atölyeden çıkarken masasını temiz bırakır.
 • Atölyelerdeki malzemeleri izinsiz kullanmaz.
 • Atölyeden araç ve gereçler izinsiz olarak dışarı çıkarılamaz.
 • Öğrenci spor salonu ve açık spor tesislerine öğretmeni ile birlikte girer.
 • Spor salonu ve açık spor tesislerinde bulunan malzemeler izinsiz kullanılmaz, salon ve tesislerin dışına çıkarılmaz.
 • Spor malzemeleri amacına uygun ve özenle kullanılır.
 • Öğrenci ders/etkinliğe Okul tarafından belirlenmiş olan sportif giysi ve etkinliğe uygun ayakkabı ile katılır.
 • Spor salonları, açık spor tesisleri ve soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır.
 • 4.sınıftan itibaren Okul takımına katılacak öğrencinin, her eğitim-öğretim yılı başında, spor yapmasında bir sakınca olmadığını gösteren bir sağlık raporu alması gereklidir. Okul doktoru diğer öğrencilerden de gerekli gördükleri için rapor isteyebilir. Genel olarak tüm velilerin spor etkinliklerine katılacak olan öğrencileri sağlık kontrolünden geçirmelerinde yarar bulunmaktadır.
 • Öğrenciler Konferans Salonuna öğretmenleri ile birlikte giderler.
 • Öğrenciler sessiz bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme otururlar.
 • Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru sorulur.
 • Konferans salonuna yiyecek ve içecek maddeleri girişi yasaktır.
 • Tüm öğrenciler, kütüphanelerin doğal üyesidirler ve ödünç yayın alabilirler.
 • Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.
 • Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez.
 • Kütüphanelere Okul çantasıyla girilmez.
 • Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphane sorumlusu yerleştirir.
 • Kütüphanelerde cep telefonu ile konuşulmaz.
 • Kütüphanelerde sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.
 • Grup çalışmaları için kütüphaneler randevu ile kullanılır.
 • Öğrencilerin, kütüphane ortamına koşmadan, bağırmadan ve kütüphanelerdeki diğer insanları rahatsız etmeden, düzenli bir şekilde girmeleri gereklidir.
 • Ödünç verme kuralları
  • İlköğretim Okulunda her öğrenciye 2 hafta süreyle 2 yayın ödünç verilir. Yayınların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci yayınları kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir.
  • Lisede her öğrenciye 2 hafta süreyle 5 yayın ödünç verilir. Yayınların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci, kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir.
  • Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatımı yapılmayabilir.
  • Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdürler.
  • Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için yönetim tarafından belirlenen bir bedel alınır.
  • Her yıl Mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle yükümlüdür. Edilmemesi durumunda kütüphaneci ilgili Müdür Yardımcısına yayını teslim etmeyen öğrencileri yazılı olarak bildirir.
 • Ödünç verilmeyen yayınlar
  • Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır, kullanıcılar bu kaynaklardan fotokopi çektirebilir.
  • Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar, ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar ödünç verilmez; kütüphane içinde kullanılır.
  • Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez.
 • Derslik içi elektronik aletlerin kullanımı ders öğretmeni tarafından yönlendirilir.
 • Ders öğretmeninin bilgisi dışında öğrenciler derslik deki elektronik aletlere dokunmaz, farklı amaçlar için kullanmaz.
 • Öğrenciler gerektiğinde Okuldaki tüm telefonları kullanabilirler. Ancak yanlarında cep telefonu, fotoğraf makinesi, vb elektronik aletler getirdiklerinde, bunları son ders bitimine kadar ilgili Müdür Yardımcısına teslim etmek zorundadır.
 • Bu aletlerin ders saatlerinde ve herhangi bir Okul etkinliği esnasında kullanılması yasaktır.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı durumlarda, öğretmenler bu aletleri alır ve ilgili Müdür Yardımcısına, üzerine kime ait olduğunu yazarak teslim ederler. Müdür Yardımcısı, kendisine teslim edilen bu aletleri, kendi belirlediği zamanda, öğrenci velisine teslim eder.
 • Okula getirilen bu aletlerin sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Kaybolduğunda Okulun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • Koridorlardaki bireysel dolapların dağılımı ilgili Müdür Yardımcıları tarafından yapılır.
 • Öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapları temiz ve düzenli tutarlar. Bu dolapları Okul ile ilgili kitap, defter ve ders malzemelerini saklamak amacı ile kullanırlar.
 • Bireysel dolaplara giyim ve spor eşyası ile Okul tarafından yasaklanan eşya ve benzeri şeyler konulamaz.
 • Kilit ve anahtarların kaybolma durumunda sorumluluk öğrencilere aittir.
 • Öğrenciler dolaplarını kilitli tutmakla yükümlüdürler. Açık dolapların güvenliğinden Okul idaresi sorumlu değildir.
 • Öğrenci kendisine tahsis edilmemiş ve kilitsiz olan dolaplara eşyasını koyamaz. Bu tür dolaplarda bulunan eşyalara Okul yönetimi tarafından alınır.

Aşağıda belirtilen alet, eşya ve maddelerin Okula getirilmesi kesinlikle yasaktır.

 • Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit, çakmak, koku bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler,
 • Alkol veya bağımlılık yapan maddeler,
 • Maddi değeri yüksek olan eşyalar,
 • Tablet, telefon,
 • Yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar.
 • İlköğretim Okulu birinci kademe öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte yemeğe giderler.
 • Diğer öğrenciler,
  • Kendilerine ayrılmış masalarda yemek yerler.
  • Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olurlar.
  • Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gereksiz konuşmalardan kaçınırlar.
  • Yemekhanede yüksek sesle konuşmazlar.
  • Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar.
  • Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar.
  • Yemekten sonra yemek tepsilerini masada bırakmazlar, katlı servis arabalarına yerleştirirler.
  • Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramazlar.
  • Yemekhanede görevli Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.
 • Okul kantinleri kullanımı,
  • Öğrencilere dersler başlamadan önce ve uzun teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma olanağı sağlar.
  • Ders zili çalmadan önce alış veriş yapılması biter.

Servis araçlarında geçen süre Okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis araçlarında Okul içi kurallarına göre davranmaları beklenir. Servis araçlarında uyulması gereken kurallar,

 • Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de geç kalmalarına neden olmamak için, beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden Okula ya da Okuldan eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır.
 • Servis araçları güzergah boyunca her ne nedenle olursa olsun, kayıtlı öğrenci dışında yolcu indirip, bindiremez. Ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde, servis firmasına kayıtlı Okulumuzun diğer öğrencilerini de servise alabilir.
 • Zorunlu durumlarda servis değişikliği yapacak öğrenci velileri, servis değişikliğine izin verdiğine dair belgeyi ilgili Müdür Yardımcısına gönderir. İstekleri uygun görülürse servis firması tarafından gerekli düzenleme yapılır.
 • Yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla Okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez.
 • Herhangi bir sorun olduğunda, öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya girmezler. Durumu ilgili Müdür Yardımcılarına iletirler.
 • Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler.
 • Sürücüler veli izni ve Okul Yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri inmeleri gereken noktalar dışında herhangi bir yerde bırakamazlar.
 • Öğrenciler;
  • Sürücülerin, servis hosteslerinin ve araçtaki öğretmenlerin uyarılarını dinlemek,
  • Yüksek sesle konuşarak, gülerek, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve davranışlarla çevrelerini rahatsız etmemek,
  • Pencere açmamak, servis içinde ayağa kalkmamak,
  • Araçlarda yiyip, içmemek,
  • Mutlaka emniyet kemerlerini kullanmak.
  • Servis şoförünü rahatsız etmezler.
  • Servis hostesinin talimatlarına uyarlar.
  • Servis hareket halinde iken ayakta durmaz ve mutlaka emniyet kemerini bağlarlar.
  • Küçüklerini korur ve Yardımcı olur,
  • Eşyalarını unutmazlar,
  • Arkadaşları ile oyun amaçlı olsa dahi fiziksel şakalaşma yapamazlar.
  • Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan öğrenciler ve davranışları, sürücü, hostes ya da serviste bulunan öğretmen tarafından yazılı olarak, ilgili Müdür Yardımcısına bildirilir. Bu öğrenciler,
   • İlk kez bildirildiklerinde “Yazılı Uyarı”,
   • İkici kez bildirildiklerinde “İki gün servis hizmetinden yararlanamama”,
   • Üçüncü kez bildirildiklerinde “Beş gün servis hizmetinden yararlanamama”,
   • Dördüncü kez bildirildiklerinde “Servis hizmetinden süresiz yararlanamama”, yaptırımları alırlar.
 • Okul sonrası etkinliklerde servis kullanımı yoktur.

Okulda unutulmuş veya bırakılmış olan eşyalar bulan kişi tarafından ilgili Müdür Yardımcısına teslim edilir. Müdür Yardımcısı kaybolan eşya ile ilgili ön araştırma yapar. Kaybolan eşyanın sahibinin bulunamaması halinde eşya “Kayıp Eşya Odası” na gönderilir. Kayıp Eşya Odası’ndaki eşyalar eğitim dönemi sonuna kadar muhafaza edilir.

 • Okul reviri zemin kat ilköğretim bölümündedir.
 • Öğrenciler herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile revire başvurmak istediklerinde (acil durumlar dışında) ilgili Müdür Yardımcılarından izin kağıdı alırlar.
  • Revire giden öğrenciye gerekli müdahale yapıldıktan sonra,
  • Dersliğine geri gönderilebilir,
  • Bir süre müşahede altında tutulabilir,
  • Velisi aranarak revirde tutulmasına ya da eve gönderilmesine birlikte karar verilebilir,
 • Veli ile işbirliği içinde herhangi bir sağlık kurumuna gönderilebilir.
 • Acil bir durumda revire gidildiğinde,
  • İlgili Müdür Yardımcısı (olmadığı durumlarda Okul Müdürü tarafından görevlendirilecek bir Müdür Yardımcısı) revir tarafından bilgilendirilir,
  • Müdür Yardımcısı revire öğrencinin yanına gider,
  • Okul revir görevlisi tarafından hastane ya da bir uzmana götürülmesi gerektiği belirtildiğinde Müdür Yardımcısı öğrenci velisini bilgilendirir,
  • Okul dışında bir sağlık kurumuna yönlendirilmek zorunda kalınırsa, önceden doldurulmuş sağlık formlarında ya da veli tarafından telefon konuşmasında belirtilen sağlık kurumuna götürülür,
  • Okul aracı ya da ambulans ile öğrenci nakli yapılmak durumunda kalındığında bir sağlık personeli öğrenci ile birlikte belirlenen hastaneye gider, öğrenciyi velisine teslim eder.
 • Çok acil bir durum varsa, ambulans ile en yakın hastaneye gönderilir ve aynı zamanda veli bilgilendirilir.
 • Kayıt esnasında velilerden çocuklarının sağlık bilgilerini içeren bir form doldurmaları istenir. Bu doldurulan formlarda bir bilgi değişikliği olduğunda velinin reviri bu konuda bilgilendirmesi öğrencinin sağlığı açısından çok önemlidir.
 • Öğrenciler Okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları yanlarında bulunduramazlar ve revire isimlerini yazarak teslim ederler.
 • Yatılı Bölümde ilaç bulundurulmaz. İlaçlar Yatılı Bölüm hemşiresine teslim edilir ve onun kontrolünde kullanılır.

Okulda zaman zaman, acil bir durumda, deprem esnasında ve sonrasında neler yapılacağını ve nasıl davranılacağını öğrenmek, acil çıkış kapılarını tanımak, toplanma yerlerini ve buralarda neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini kavramak amaçları ile Bina Boşaltma ve Deprem Tatbikatları yapılır. Tatbikatlara tüm öğrenci öğretmen-çalışanlar ve o anda Okulda bulunan tüm ziyaretçiler katılmak zorundadır. Tatbikatların nasıl olacağı ve tatbikatlar esnasında neler yapılacağı hakkında öğrencilere önceden bilgi verilir. Tüm öğrenciler, kendi can güvenlikleri açısından, her öğretim yılı başında dersliklerde ve koridorlarda bulunan “Tahliye Talimatlarını” okumak, acil çıkış kapılarını ve toplanma yerlerini öğrenmekle yükümlüdürler.

Okul Aile Birliği, Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve Okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, üzere kurulur. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin doğal üyesidir. Yönetici ve öğretmenin üyeliği, Okulla ilişiğinin kesilmesi durumunda, velinin üyeliği ise öğrencinin Okulla ilişiğinin kesilmesi halinde sona erer. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder. Ayrıca, aynı Okulda başarılı olarak görev yapmış Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, öğretmenler ve mezunlara birlik yönetim kurulu kararı ile birlik onur üyeliği verilebilir. Onur üyesi genel kurula katılabilir, ancak birlik organlarında görev alamaz ve oy kullanamaz.