Kurucunun Mesajları

Sayın veli; çocuğumun, bir beceri ve bir meslek sahibi olabilecek ve bunlarında en iyisini yapabilecek seviyede yetişmiş, geçmişle gelecek arasında bir kopukluğu olmayan, tarihini bilen, dolayısıyla şahsiyeti, kişiliği ve kimliği gelişmiş, aşağılık duygusundan yoksun, bir veya birkaç dili dünyanın gidişatına göre öğrenmiş bir insan olmasını istiyorum diyorsanız; biz buna talibiz.