Ortaokul

Ortaokul döneminde öğrenciler fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim ve değişimi yoğun olarak yaşarlar. Bu süreci kolaylıkla atlatabilmek, uyum sağlamak, sağlıklı ilişkiler kurmak , ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermek Atabek ‘teki çalışmalarla hayat bulmaktadır.

Atabek Ortaokulu öğrenciyi merkez kabul ederek onun varlığını geliştirici çalışmalar yürütmekte, öğrenci için iyi bir gelecek kapılarını aralamaktadır. Ortaokul eğitiminin daha çok bilişsel eğitimden olduğu inancının aksine yaşamın salt sınavlardan ibaret olmadığı bilinciyle öğrencileri sosyal birey olarak hayata hazırlamada Atabek’te uygulanan sosyal etkinlikler önemli rol oynar. Sanat, spor etkinlik ve uygulamalarla öğrencinin kendini tanıyarak kişisel gelişimlerini sağlamasıyla özgüvenlerini de geliştirmekteler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Farkımız

Müzik, çocukların çevreyi daha bilinçli dinlemesine, dikkatlerini işittikleri seslere verebilmelerine ve müziğe uygun hareket etmelerine yardımcı olur.

Başta satranç olmak üzere akıl oyunları sınıfında eğitim gören öğrencilerimiz, hem eğitim hayatı boyunca, hem de yaşamında daha başarılı olacak meziyetler kazanır.

Anaokulu öğrencilerimiz, gün boyunca vakit geçirdiği sınıflarda öğretmenlerinin desteğiyle İngilizceyi doğal ortamda anlamlı bir şekilde kullanır.

Okulumuzda bulunan hayvanat bahçesinde onlarca hayvanın bulunduğu bir hayvanat bahçesinde, öğrenciler elleriyle besledikleri hayvanları tanıma ve sevme fırsatı bulur.

Daha Fazla Bilgi Alın

Yarının seçkin ve yüksek donanıma sahip nesilleri arasında yer almak için şimdiden iyi bir eğitim şart. Çocuğunuzun doğru öğrenme ve topluma daha kolay entegre olabilmesi için Atabek’li olmasına imkan tanıyın.


Gaziosmanpaşa Ortaokul

Her geçen gün yeni bireyler yetiştiren Atabek Ortaokulu; kurulduğu günden bu güne İstanbul ortaokulları arasında, erdemli birey yetiştirme ve Atatürk sevgisini müfredatından hiç eksik etmedi.

Gaziosmanpaşa en iyi ortaokul

İstanbul’un ihtişamlı tarihi içinde, eğitime verilen önem çok eskilere dayanmaktadır. 1800’lü yıllardan bu yana süregelen çeşitli İstanbul ortaokulları, diğer şehirlerde olduğu gibi eğitim için en iyisini düşünen, en iyisi için uğraşan ve buna gönül vermiş insanların emekleri ile kurulan okullar olmuştur. Bu okullarda eğitim alan çocuklarını kendi geleceklerine en iyi şekilde hazırlamak isteyen anne-babaların, zaman içinde hem hassasiyetleri hem de bilinç düzeyleri artmıştır.

Gaziosmanpaşa özel ortaokul

Ortaokul Kolejleri ilk “ayrışma” noktasıdır: eğitimin bu safhasında akademik olarak kimi başka okullara giden ya da başka okullardan gelen öğrenciler, çok kültürlülük kavramına yaklaşımda disiplinel yeni kriterler getirir. Özellikle İstanbul’daki Kolejler şehrin kozmopolit yapısından dolayı izole yapısının bozulmasına çok müsaittir. İzole yapının bozulması öğrencinin sosyalleşmesi açısından da çok önemlidir. Branşlaşmaya başlayan eğitimin öğrenciye yabancı gelmemesi çok önemlidir. Ortaokul ve lise hem fiziksel ve mental gelişimde ergenlik çağı denilen zorlu aşamayı kat edecekleri hem de kendilerini net ve doğru ifade etmek durumunda kalacakları dönemdir. Bu nedenle eğitimcilerin buna göre hazırlanmış ve yapılandırılmış olması çok büyük önem taşır. Ortaokulda öğrenci ilk zorlu sınavıyla da yüz yüze gelmektedir: TEOG. Öğrenci aynı zamanda psikolojik ve fizyolojik olarak değişmekte ve bu değişimi bir dengeye oturtmak için çaba göstermektedir. Bilinçaltında olagelen bu süreç de öğrencinin sınavlara hazırlanırken strese girmeyi önleyen eğitim kadrosu ve eğitimi ile aşılır.